اسپری شاین و فوم

واکس لاستیک و داشبورد، جرم گیر خودرو و موتورشور و انژکتورشور

اسپری فوم داشبورد 350ML

اسپری فوم داشبورد 350ML

مشخصات اسپری فوم داشبورد 350ML

 • اسپری فوم داشبورد ۳۵۰میل
 • براق کننده داشبورد
 • قطر: ۵۲سانتیمتر
 • ارتفاع :۲۳سانتیمتر
 • وزن:۳۵۰گرم
 • رایحه:دارد
 • تعداد در هر کارتن 20 عدد

اسپری شاین داشبورد 350ML

اسپری شاین داشبورد 350ML

مشخصات اسپری شاین داشبورد 350ML

 • اسپری شاین داشبورد ۳۵۰میل
 • براق کننده داشبورد
 • قطر:۵۲سانتیمتر
 • ارتفاع :۲۳سانتیمتر
 • وزن:۳۵۰گرم
 • رایحه:۵رایحه
 • تعداد در هر کارتن 20 عدد

اسپری فوم لاستیک 350ML

اسپری فوم لاستیک 350ML

مشخصات اسپری فوم لاستیک 350ML

 • اسپری فوم لاستیک ۳۵۰میل
 • براق کننده لاستیک
 • قطر: ۵۲سانتیمتر
 • ارتفاع :۲۳سانتیمتر
 • وزن:۳۵۰گرم
 • رایحه:دارد
 • تعداد در هر کارتن 20 عدد

اسپری شاین لاستیک 350ML

اسپری شاین لاستیک 350ML

مشخصات اسپری شاین لاستیک 350ML

 • اسپری شاین لاستیک ۳۵۰میل
 • براق کننده لاستیک
 • قطر: ۵۲سانتیمتر
 • ارتفاع :۲۳سانتیمتر
 • وزن:۳۵۰گرم
 • رایحه:دارد
 • تعداد در هر کارتن 20 عدد

اسپری فوم داشبورد 650ML

اسپری فوم داشبورد 650ML

مشخصات اسپری فوم داشبورد 650ML

 • اسپری فوم داشبورد ۶۵۰
 • براق کننده داشبورد
 • قطر:۶۵سانتیمتر
 • ارتفاع :۲۶سانتیمتر
 • وزن :۶۵۰گرم
 • رایحه:دارد
 • تعداد در هر کارتن 15 عدد

اسپری شاین داشبورد 650ML

اسپری شاین داشبورد 650ML

مشخصات اسپری شاین داشبورد 650ML

 • اسپری شاین داشبورد ۶۵۰
 • براق کننده داشبورد
 • قطر:۶۵سانتیمتر
 • ارتفاع :۲۶سانتیمتر
 • وزن :۶۵۰گرم
 • رایحه:دارد
 • تعداد در هر کارتن 15 عدد

اسپری فوم لاستیک 650ML

اسپری فوم لاستیک 650ML

مشخصات اسپری فوم لاستیک 650ML

 • اسپری فوم لاستیک ۶۵۰ میل
 • براق کننده لاستیک
 • قطر:۶۵سانتیمتر
 • ارتفاع :۲۶سانتیمتر
 • وزن :۶۵۰گرم
 • رایحه:دارد
 • تعداد در هر کارتن 15 عدد

اسپری شاین لاستیک 650ML

اسپری شاین لاستیک 650ML

مشخصات اسپری شاین لاستیک 650ML

 • اسپری شاین لاستیک ۶۵۰ میل
 • براق کننده لاستیک
 • قطر:۶۵سانتیمتر
 • ارتفاع :۲۶سانتیمتر
 • وزن :۶۵۰گرم
 • رایحه:دارد
 • تعداد در هر کارتن 15 عدد

اسپری موتورشور

اسپری موتور شور

مشخصات اسپری موتورشور

 • اسپری موتورشور
 • قطر:۶۵سانتیمتر
 • ارتفاع :۲۰سانتیمتر
 • وزن:۶۵۰گرم
 • رایحه :ندارد
 • تعداد در هر کارتن 15 عدد

اسپری انژکتورشور

اسپری انژکتور شور

مشخصات انژکتورشور

 • اسپری انژکتورشور
 • قطر:۶۵سانتیمتر
 • ارتفاع :۲۰سانتیمتر
 • وزن:۴۵۰گرم
 • رایحه :ندارد
 • تعداد در هر کارتن 15 عدد

اسپری جرم گیر

اسپری جرم گیر

مشخصات اسپری جرم گیر

 • جرم گیر داخلی خودرو
 • قطر:۶۵سانتیمتر
 • ارتفاع :۲۶سانتیمتر
 • وزن:۶۵۰گرم
 • رایحه :ندارد
 • تعداد در هر کارتن 15 عدد

محصولات دیگر

شامپو مکمل و پودر نانو

شامپو مکمل و پودر شستشوی نانو

پودر شستشوی بدون دخالت دست نانو

واکس و شوینده خودرو

براق کننده لاستیک و داشبورد و شوینده موتور

واکس براق کننده لاستیک

تریگر

براق کننده لاستیک و داشبورد

تریگر براق کننده داشبورد

This post is also available in: English