موتور شور نانو خودرو 20Lit

جرمگیر و براق کننده لاستیک و داشبورد و شوینده موتور 20 لیتری