بایگانی برچسب برای: درآمد کارواش

کارواش

درآمد روزانه کارواش چقدر است ؟

درآمد یک کارواش چقدر است؟ آیا می توان از آن به عنوان یک شغل پر درآمد یاد کرد؟ کارواش یکی از مکان‌هایی است که اکثر خودروهای سواری در طول ماه حداقل یک بار گذرش به آنجا می‌افتد، مکانی که یکی از پر درآمدترین مشاغل در سطح شهر محسوب می‌شود و نیازی ب…