بایگانی برچسب برای: شستشوی شیشه ها

نظافت خودرو

چگونه داخل خودرو را نظافت و شستشو نماییم؟

نظافت و شستشوی خودرو از جمله مهم ترین عملیات های مربوط به نگهداری از آن می باشد. این امر برای بخش های بیرونی خودرو بوسیله روش های دستی یا کارواش دستی و اتوماتیک انجام می شود. اما بخش داخلی خودرو همانند بخش بیرونی نیازمند نظافت بوده و افراد …