بایگانی برچسب برای: ماشین

شستشوی ماشین

چگونه موتور ماشین را تمیز کنیم؟

1.شستشوی موتور کار را برای تعمیر موتور و نگهداری از آن آسان می کند ،قبل از شستشوی موتور پاکسازی از دوده،روغن و .... اولین مرحله روغن زدایی با قلم مو یا هر شی از روی موتور است. (توجه: اول روغن زدایی کنید بعد موتور را خیس کنید) شستشوی منظم و ب…