چگونه موتور ماشین را تمیز کنیم؟

شستشوی ماشین

1.شستشوی موتور کار را برای تعمیر موتور و نگهداری از آن آسان می کند ،قبل از شستشوی موتور پاکسازی از دوده،روغن و ….

اولین مرحله روغن زدایی با قلم مو یا هر شی از روی موتور است.

(توجه: اول روغن زدایی کنید بعد موتور را خیس کنید) شستشوی منظم و به موقع موتور را از پوسیدگی وانباشتگی چربی ،گریس و دوده جلوگیری و عمر بدنه موتور را طولانی میکند.

قبل از شروع سطح موتور را از برگ ،علف و شاخه یا هر چیز باقی مانده را بردارید اگر روی موتور باقی بماند در هنگام خیس شدن قسمت برقی احتمال اتصالی و شروع خوبی برای آتش است.

3.قسمت های برقی و سیم دار با چیزی که در دسترس می باشد را بپوشانید.

4. قبل از خیساندن موتور سر باطری را بردارید احتمال خراب شدن ویا ترکیدن فیوز را کاهش دهید.

5.در هنگام روغن زدایی ماشین به مدت 5 دقیقه روشن باشد چون در آن حالت موتور ماشین گرم هست و به راحتی روغن و گریس پاک میشود.

6.موتور شور را به قسمتهای رنگ شده اتومبیل اسپری نکنید.

7.با شلنگ و فشار آب مناسب موتور را خیس یا بشورید، استفاده از شلنگ اب پر فشار خودداری کنید.